Vyrovnaný rodinný rozpočet a půjčky

Chcete-li, aby Vaše domácnost bez problémů fungovala, musí být v rovnováze i Vaše rodinné finance. V některých rodinách vyrovnaný rozpočet funguje, někde vůbec ne. Vše záleží na dodržení základních pravidel pro domácí hospodaření, především je potřeba mít přehled o domácích financích a sledovat je průběžně.

Základní účetní pravidlo o vyrovnanosti účetních stran (má dáti – dal) platí plně i v domácím hospodaření s financemi.

Sledovat je třeba jak příjmy, tak výdaje

Prvním krokem k vyrovnanému rozpočtu je sečíst si příjmy rodiny za celý měsíc. Potom je potřeba vzít v úvahu výdajové položky, které se každý měsíc opakují, a další pravidelné výdaje, jejichž výši lze alespoň odhadnout. Poté, co se od příjmů odečtou základní výdaje, získáte částku, se kterou je možno počítat pro další výdaje, které nejsou pravidelné. Podaří – li se udržet příjmy a výdaje v rovnováze, popřípadě i něco ušetřit, je rodinný rozpočet vyrovnaný.

Money Cash Savings Currency Euro - PabitraKaity / Pixabay

PabitraKaity / Pixabay

Reklamní sdělení

Některé položky zaplatit musíte. Počítejte s tím, že jsou určité opakované výdaje, které je nutno každý měsíc uhradit. Takovými položkami jsou například náklady na bydlení a služby, energie a podobně. Náklady na stravování, nákupy potravin a dalších potřeb je možno odhadnout. Kromě měsíčních výdajů je potřeba počítat i s výdaji čtvrtletními nebo pololetními – platby za odvoz odpadků, různá pojištění a jiné. I tyto položky můžete zakalkulovat do měsíčních výdajů a vytvořit si na ně rezervu.

Přečtěte si zajímavý článek:  Cena zlata není v rámci trhu stejná – víme, jak neprodělat

Do rozpočtu patří i úvěry a půjčky

Někdy se každý člověk může dostat do situace, kdy si potřebuje vzít úvěr nebo půjčku. Zde si každý musí dopředu spočítat, zda splátka úvěru neohrozí vyrovnaný rodinný rozpočet. Pokud již taková situace nastala, je možno využít konsolidaci úvěrů ke snížení jednotlivých splátek.

Money Bag Coins Euro Money - PabitraKaity / Pixabay

PabitraKaity / Pixabay

1 komentář

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search